wifi regulátor teploty relé
search
  • wifi regulátor teploty relé
  • wifi regulátor teploty relé
  • wifi regulátor teploty relé
  • wifi regulátor teploty relé
  • wifi regulátor teploty relé
  • wifi regulátor teploty relé

wifi regulátor teploty relé

743,80 Kč

Wifi regulátor teploty, lze kontrolovat přes aplikaci v telefonu

Menge

Wifi regulátor teploty, lze kontrolovat přes aplikaci v telefonu


Digitální LED regulátor teploty 10K-B3950 TEC Polovodičový chladič Termostat Modul automatického řízení konstantního bitu


1. Popis:

Bezdrátový modul WIFI digitálního vysokoteplotního regulátoru typu K s ovládáním APP Sinilink.


Může být široce používán v inteligentním domě, průmyslovém řízení, automatickém zavlažování, vnitřní ventilaci. Ochranné zařízení.
Má vysoce přesný výstupní automatický panel konstantní teploty.
Přijímá čip průmyslové třídy s vysoce přesným teplotním senzorem typu K typu K, který dokáže měřit -99℃~999℃ nebo -99℉~999℉.

2. Vlastnosti:

Inteligentní ovládání a monitorování

Současná detekce teploty

Zobrazení přepínání stupňů Celsia a Fahrenheita

Pracovní režim automatického rozpoznávání

Automatické ukládání dat

 Měření vysoké teploty -99C~999C nebo -99F~999F

3. Parametry:

Název produktu: Regulátor teploty
Pracovní napětí:DC 6V-30V
Typ ovládání: Tlačítko/MODBUS/(APP)
Nosný senzor: termočlánek typu K (1 metr)
Rozsah teplot:-99C~999C nebo -99F~999F

7Přesnost regulace teploty:0,1C/F

8Chyba měření teploty:+/-2C/F

9 Typ výstupu: Reléový výstup (nemůže mít výstupní napětí)

10Zatížení: AC220V/DC30V 10A

11Rozsah pracovních teplot desky plošných spojů:-40℃~85℃

12 Rozsah pracovní vlhkosti: 5%-95%RH

13 Velikost modulu: 72*48*25mm

4.Funkce:

1Nastavení parametrů:

1.1Nastavte pracovní režim podle režimu chlazení a režimu vytápění.

1.2 Nastavte Nastavenou teplotu a Hysterezní teplotu. Uživatel může v případě potřeby nastavit dobu zpoždění startu.

1.3 V případě potřeby nastavte ON/OFF funkci alarmu vysoké a nízké teploty a prahovou hodnotu.

2 Režim chlazení C:

2.1 Relé se zapne a chladicí zařízení začne fungovat, pokud připojíte zátěž, když je aktuální teplota vyšší než (nastavená teplota + teplota hystereze). Na LCD se vlevo zobrazí symbol „OUT“.

2.2Relé se vypne a chladicí zařízení přestane fungovat, pokud připojíte zátěž, když je aktuální teplota nižší než nastavená teplota. Symbol „OUT“ zmizí.

2.3 Příklad: Nastavte teplotu 30℃ a teplotu hystereze 5℃.

2.3.1 Relé se zapne a chladicí zařízení začne pracovat, pokud je aktuální teplota vyšší než 35 °C (30+5=35).

2.3.2 Relé se vypne a chladicí zařízení přestane fungovat, pokud je aktuální teplota nižší než 30 °C.

3 Režim vytápění H:

3.1 Relé se zapne a topné zařízení začne fungovat, pokud připojíte zátěž, když je aktuální teplota nižší než (nastavená teplota - teplota hystereze). Na LCD se vlevo zobrazí symbol „OUT“.

3.2Relé se vypne a topné zařízení přestane fungovat, pokud připojíte zátěž, když je aktuální teplota vyšší než nastavená teplota. Symbol „OUT“ zmizí.

3.3 Příklad: Nastavte teplotu 30℃ a teplotu hystereze 5℃.

3.3.1 Relé se zapne a topné zařízení začne pracovat, pokud je aktuální teplota nižší než 25 °C (30-5=25).

3.3.2 Relé se vypne a topné zařízení přestane fungovat, pokud je aktuální teplota vyšší než 30℃.

4Funkce odloženého startu dLY:

4.1 To znamená, že zátěž může povolit další ohřev nebo chlazení po době zpoždění T a časová jednotka je druhá, pokud zapnete funkci dLY.

4.2Relé se nemůže zapnout, pokud je teplota ohřevu dosažena v režimu H během doby zpoždění T, pokud je zapnuta funkce dLY.

5 Kalibrační teplota:

5.1Current Temperature = Detect Temperature + Calibration Temperature.

5.2 Systém pracuje dlouhou dobu a mohou se vyskytnout odchylky, které lze touto funkcí opravit.

6 Teplotní alarm:

6.1 Bzučák spustí alarm a stisknutím tlačítka kohokoli alarm zastavíte, pokud tuto funkci zapnete.

6.2High Temperature Alarm OTP: Vypnutí relé a zastavení zátěže, pokud je aktuální teplota vyšší než prahová hodnota vysoké teploty.

6.3Low Temperature Alarm LTP: Relé se vypne a zátěž se zastaví, pokud je aktuální teplota nižší než prahová hodnota nízké teploty.

7Nouzové zastavení:

7.1 Pokud stisknete tlačítko nouzového zastavení, vypněte relé, zhasněte displej a zastavte zátěž.

7.2 Znovu stiskněte pro zapnutí.

8 Funkce spánku:

8.1 Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, podržte stisknuté tlačítko „SET“ asi 2 sekundy.

8.2L-P ON : Zapnutí funkce spánku. LCD obrazovka se automaticky vypne, pokud během 10 minut neproběhne žádná operace. Obrazovku probudíte stisknutím libovolného tlačítka. Poznámka: funguje normálně, pouze přechází do úsporného stavu.

8.3L-P OFF : Vypnutí funkce spánku. LCD obrazovka zůstane zapnutá po celou dobu.

9 Způsob ovládání:

9.1 Způsob ovládání tlačítkem: Lze nastavit parametry a ovládání pomocí 4 tlačítek na desce plošných spojů.

9.2MODBUS způsob ovládání: Lze nastavit parametry a ovládání protokolem MODBUS. Tento režim lze připojit k mikrokontroléru pro realizaci integrovaného průmyslového řízení.

5. Aplikace:

1Rozvaděč

2Výrobní dílna

3 Kontrola líhnutí akvakultury

4Tabákový průmysl

5Tiskárna

6Ovládání teploty akvária

7Kotel na dřevo

6. Poznámka:

1 Jedná se o režim reléového výstupu a nelze jej použít jako výkonový modul. Může není výstupní napětí. Zátěž musí být připojena k samostatnému napájecímu zdroji.

2Bzučák spustí alarm, pokud nebyl připojen žádný senzor.

3Před použitím si přečtěte návod k použití a popis.


Kommentare (0)