Obchodní a dodací podmínky - maloobchod

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce uveďte Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email, IČ) název produktu a počet ks. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Zpracování osobních údajů
1.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
1.2.   Pro registraci Uživatele na je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
1.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na , a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
1.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
 

 2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem zaslaným na adresu info@pchlavka.cz nebo telefonicky na tel. 776190060

 4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží spotřebitel do 24 hodin potvrzující email. 

 • Příkazem - platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána po přijetí částky na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.
 • Hotově - při převzetí zboží dobírkou

Objednané zboží Vám doručíme na území České republiky balíkem přepravní společnosti, nebo na výdejní místo.

Způsob dopravy
 
Vyberte si nejbližší provozovnu (většinou bez čekání)
 
 
 
 
DPD, Intime či jiný dopravce
 
 
Osobní převzetí a online služby (přes internet)
 

Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud bude obal jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.

 5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2 do 3 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

 U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad
 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Při odstoupení od smlouvy zašlete nepoškozené zboží zpět na adresu provozovny (Dolní 445, Velké Němčice 69163, okr. Břeclav) společně s průvodním dopisem, kde bude uvedeno číslo účtu spotřebitele, kopií faktury nebo objednávky.


Podmínky odstoupení od smlouvy: 

 • odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné
 • pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.
 • poštovné a balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;
 • peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš bankovní účet. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. REKLAMACE, ZÁRUKA A SERVIS U ZÁKAZNÍKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Zboží na reklamaci je třeba zaslat (dopravit) na adresu E-shopu

Reklamace nikdy neposílejte na dobírku, zásilky na dobírku zásadně nepřiebíráme!

Ze zákona má spotřebitel zaručeno, že reklamace bude vyřízena do 30 dnů od převzetí

Obvykle trvá vyřízení reklamace do týdne

Záruka se nevztahuje na:

 1. vady vzniklé běžným používáním;
 2. nesprávným použitím výrobku;
 3. nesprávným skladováním.

9. Platba v hotovosti a osobní odběr:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“